Jak vybrat autoškolu

Cílem výuky a výcviku v autoškole je naučit vás, absolventy kurzů, základním návykům a dovednostem, které budete potřebovat pro bezpečné ovládání motorového vozidla. Úspěšný vývoj vaší kariéry řidiče tedy závisí na výběru autoškoly, která vám poskytne kvalitní přípravu tak, abyste získaný základ mohli samostatně rozvíjet.

Rozhodování při výběru dobré autoškoly vám může usnadnit následující návod.

Dobrá autoškola disponuje

1. kanceláří a schválenou učebnou, která je kromě běžné školní výbavy dnes již standardně vybavena audiovizuální technikou, případně trenažéry (nejsou povinné) nebo výpočetní technikou a učebními pomůckami (videokazety, učebnice, soubory testů, CD nosiče, obrazy)

2. výcvikovými vozidly, které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídají současným technickým požadavkům, jsou schválena pro výcvik v autoškole, mají řádné označení, platnou každoroční pravidelnou technickou prohlídku a jsou udržovaná v náležité čistotě

3. učitelem nebo týmem učitelů, kteří mají odpovídající pedagogické vlastnosti, kvalifikaci a bohatou praxi

4. platným ceníkem,
který obsahuje kalkulaci výkonů a úplnou cenovou nabídku včetně doplatků za zkoušky, prostoje, doplňující výuku a výcvik, opravné zkoušky, popřípadě i nabídku poskytovaných slev či splátek, jakož i termíny a způsoby jejich úhrady

Doplňující informace
1. Vzhledem k tomu, že budete plátci služby, vyplatí se vám získat přehled o více autoškolách ve spádové oblasti. K ověření shora uvedených skutečností vám doporučujeme osobní návštěvu, při níž požadujte informace o zahájení, průběhu, rozsahu a druhu výuky teorie a praktického výcviku předběžný odhad délky vaší přípravy a odhad termínu závěrečných zkoušek informace o postupu při opravných zkouškách a o způsobu jejich organizace vysvětlení vašich základních práv, nároků a povinností.

Nenechte se odbýt sdělením, že odpovědi na tyto otázky se dozvíte během úvodní hodiny, tedy až po zahájení výuky.

2. Autoškola musí postupovat podle učebních osnov, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. v platném znění x). Dobrá autoškola vás informuje sama, případně vám umožní nahlédnout do pedagogické dokumentace. Přílohy k zákonu) obsahují tabulky s uvedením minimálního počtu hodin pro jednotlivé druhy výuky a výcviku.

3. Zapamatujte si základní zásady platné pro výcvik a zejména dbejte, aby vyučovací hodina trvala 45 minut, výcvik v řízení vozidla u jednoho žadatele netrval déle než dvě vyučovací hodiny denně, při výcviku v řízení vozidla nebyla ve vozidle jiná osoba než učitel (poznámka: zákonx) sice umožňuje přítomnost i více učitelům a žadatelům o řidičské oprávnění, dále osobě připravující se na profesi učitele, osobě provádějící kontrolu výcviku, popřípadě tlumočníkovi, ale tyto případy nejsou tak časté. Ve vozidle bude nejčastěji současně více žadatelů o řidičské oprávnění a proto si ve vlastním zájmu pečlivě „hlídejte" dobu, po kterou se vám učitel věnuje)
vám provozovatel autoškoly při zahájení výuky a výcviku vydal průkaz žadatele a průběžně v něm prováděl záznamy o vaší účasti na praktickém výcviku při praktickém výcviku jste měli průkaz vždy u sebe a neopomněli svým podpisem potvrdit každou ukončenou lekci, kterou učitel zaznamená do evidenční knihy o výcviku v řízení vozidla.

Je zřejmé, že vynechání osobní návštěvy při výběru autoškoly a podcenění jejího významu, nemůže vést k získání přesvědčivých informací, které potřebujete k uvážlivému rozhodnutí. Osobní zkušenost a první dojmy je vhodné porovnat i s poznatky vám dobře známých absolventů vytipované autoškoly. Vnímejte však tyto informace jako podpůrné hledisko, v němž většinou převládá hodnocení vlastností učitele nad ostatními atributy autoškoly, které je často poměřované vlastní úspěšností či neúspěšností a ochotou či schopností absolventa vyjádřit objektivní názor.

4. Měli byste si také uvědomit, a to prosím považujte za poslední důležitou informaci, že u zvolené autoškoly můžete požádat o předčasné ukončení docházky, ale pouze za účelem pokračování výuky a výcviku u jiné autoškoly - po neúspěšně vykonané zkoušce již tuto možnost nemáte; přechod k jiné autoškole znamená začínat znovu od samého začátku doplňovací výuku a výcvik vám může poskytnout pouze autoškola, která výuku a výcvik prováděla.


Za chybný krok je třeba označit zejména preferování autoškol, které se podbízejí nejnižšími cenami, přičemž o jejich ceníku, ale i o autoškolách samých, nevíte téměř nic. Počáteční úspora se tak může citelně prodražit především dokupováním doplňující výuky a výcviku, placením opravných zkoušek a také nežádoucím prodloužením doby získání řidičského průkazu.

x) zákon č.247/2000 Sb.v platném znění, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Hodnocení našich žáků:

   Pro mě rozhodně nejlepší autoškola, kam sem mohla jít:-). Pan Pražák je super, i když mě párkrát rozbrečel, tak si budu až do smrti pamatovat, co nemám dělat:-D. Kdybych si dělala jakýkoliv jiný řidičák, tak du rozhodně znovu k němu, bez váhání! Přítel dělá teď řidičák v Brně - nejde vůbec srovnávat, Pražák opravdu naučí podle předpisů! Prostě Pražák, to nejlepší, kam můžete jít, pokud se chcete naučit opravdu řídit a být připraveni na běžný provoz. Rozhodně doporučuji všema deseti:-).
vloženo: 15. října 2011
vložil: Jitka Hromková, // ' + cc + '@' + aa + '.' + bb + ''); } // ]]> // Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

   Doporučuji všem rodičům,kteří mají starost o své děti a chtějí pro ně to nejlepší!Díky P.B.
vloženo: 21. září 2011
vložil: jméno nezveřejněno, // Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

   Pražák je skutečně profesionál, někteří se ho možná bojí kvůli jeho pověsti nebo protože jsou náchylní na zvýšený hlas, ale řeknu vám, pokud na vás zvýší hlas, tak je to vždy oprávněné a je to jen pro vaše vlastní dobro, neměl jsem s tím vůbec žádný problém a rychleji jsem pochopil, kde jsem chyby dělal, většinu trasy při zkouškách jsme několikrát projeli a tak také nebyl problém, co se teorie týká, vysvětlit všechno umí bezvadně, srozumitelně, zkrátka dělá to dlouho, dělá to poctivě a je v tom sakra dobrý. Doporučuju.
vloženo: 2. března 2011
vložil: Martin Sup, // Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Copyright © 2019 www.autoskolaprazak.cz. Všechna práva vyhrazena.