Skupina A1


Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení motocyklu do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW."


Podmínky pro udělení oprávnění:
věk 16 let *
zdravotní způsobilost
odborná způsobilost
při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce
* ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži


Rozsah výcviku:

Teorie
4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení
Praxe
13 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Copyright © 2019 www.autoskolaprazak.cz. Všechna práva vyhrazena.