Skupina A

Řidičský průkaz skupiny A bez omezení opravňuje k řízení motocyklu  s postranním vozíkem nebo bez něj, nebo tříkolá motorová vozidla s výkonem převyšujícím 35 kW.


Podmínky pro udělení oprávnění:
věk 24 let, nebo dvouletá praxe s A2 
zdravotní způsobilost
odborná způsobilost
Žadatel musí být buďto držitel řidičského oprávnění skupiny A2 a nasledně složit doplňující zkoušku. 
Nebo splnit podmínky pro udělení skupiny A dle zák.247/2000


Rozsah výcviku:

Teorie
V praxi jsou 3 možnosti:
1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2. Může se podrobit tzv. "doplňovacímu výcviku" v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou. Skládá pouze tzv. "doplňovací zkoušku". Jedná se vlastně o zkoušku z praktické jízdy.
2. Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A2. Absolvuje výcvik na skupinu A2. Pokud úspěšně složí závěrečnou zkoušku, čili splní podmínky pro udělení skupiny A2 může vzápětí absolvovat i "doplňovací zkoušku" na motocyklu bez omezení.

3. Žadatel absolvuje výcvik skup. A v rozsahu zak.247/2000.

Copyright © 2019 www.autoskolaprazak.cz. Všechna práva vyhrazena.