Skupina BE

Jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg jízdní soupravy, které nespadají pod sk. B"


Podmínky pro udělení oprávnění:
věk 18 let
zdravotní způsobilost
odborná způsobilost


Rozsah výcviku:

Teorie
1 hodina : výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina : výuku zdravotnické přípravy
1 hodina : opakování a přezkoušení
Praxe
8 hodin : výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Copyright © 2019 www.autoskolaprazak.cz. Všechna práva vyhrazena.