Skupina C


Opravňuje k řízení motorových vozidel (s výjimkou traktorů)s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, počet přepravovaných osob max. 8 kromě řidiče;  smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg"

Podmínky pro udělení oprávnění:
věk 21 let. věk 18 let jen pro stanovená vozidla a jen v určitých případech 
zdravotní způsobilost
odborná způsobilost
žadatel je držitelem skupiny B


Rozsah výcviku:

Teorie

3 hodiny : výuka předpisů o provozu vozidel
3 hodiny : výuka o ovládání a údržbě vozidla
3 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina : výuku zdravotnické přípravy
1 hodina : opakování a přezkoušení


Praxe

18 hodin : výcvik v řízení vozidla
4 hodiny: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Copyright © 2019 www.autoskolaprazak.cz. Všechna práva vyhrazena.