Skupina CE

Jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem) platí i pro skupinu B+E a pro skupinu D+E , pokud je řidič držitelem skupiny D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)"


Podmínky pro udělení oprávnění:
věk 18 let
zdravotní způsobilost
odborná způsobilost
žadatel je držitelem skupiny C

 


Rozsah výcviku:

Teorie
1 hodina : výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina : výuku zdravotnické přípravy
1 hodina : opakování a přezkoušen
Praxe
8 hodin : výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Copyright © 2019 www.autoskolaprazak.cz. Všechna práva vyhrazena.