Skupina D


Opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg"

Podmínky pro udělení oprávnění:
věk 21 let
zdravotní způsobilost
odborná způsobilost
žadatel je držitelem skupiny B
v současné době může být do výcviku přijat uchazeč, který vlastní pouze ŘP skupiny B. V praxi jsou ale tyto požadavky zcela okrajové. S ohledem na náročnost přípravy, bezpečnost žadatele i učitele a faktickou nutnost předchozí praxe v řízení nákladního vozidla, žadatele bez skupiny C k rozšíření na skupinu D nepřijímáme. Doporučujeme buďto postupné získání obou skupin nebo sdružený rozšiřující výcvik z B na C+D.


Rozsah výcviku:

Teorie

10 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel
12 hodin : výuka o ovládání a údržbě vozidla
10 hodin : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
2 hodiny : výuku zdravotnické přípravy
4 hodiny : opakování a přezkoušení


Praxe

14 hodin : výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Copyright © 2019 www.autoskolaprazak.cz. Všechna práva vyhrazena.