Akreditované školící středisko

Sleva 10% -  žádosti o řidičské oprávnění sk. AM, A1, A2, A odevzdané v kanceláři autoškoly do 31.3.2019

 

 

Od ledna 2011 můžete využít našich služeb i v Uherském Brodě

 

*****

I po změně zákona nadále zajišťujeme rozšíření sk. B na sk. BE, včetně doplňující zkoušky na B/96.

*****

 

 

  

Vítejte

Autoškola Pražák je jedna z nejdéle fungujících autoškol na okrese Uherské Hradiště, v roce 2018 oslaví již 26. výročí svého vzniku. Provádíme výuku a výcvik pro získání všech skupin řidičského oprávnění.

Od roku 2009 jsme akreditovaným školícím střediskem.

Výuka teorie probíhá v učebně, vybavené moderní audiovizuální technikou, praktický výcvik provádíme na

moderních vozidlech, zpočátku mimo provoz, posléze ve skutečném silničním provozu.

Výuka technické problematiky probíhá v učebně a následně na skutečných vozidlech.

Dále nabízíme zákonem předepsaná školení řidičů všech skupin, vč. přezkoušení a pro ty, jež si potřebují osvěžit znalosti a dovednosti získané před lety, poskytujeme hodiny kondičních jízd.

Provozovna autoškoly se nachází na Palackého náměstí 231 (budova Hutního projektu) v Uherském Hradišti, zde probíhá v odpoledních hodinách výuka teorie, praktické jízdy se snažíme přizpůsobit časovým možnostem žáka.

Školné nepřevyšuje školné ostatních autoškol a je možné rozložit na splátky.

Samozřejmostí výuky v naší autoškole je individuální přístup ke každému žákovi a snaha o to, aby od nás každý žák odcházel co nejlépe připraven jak po stránce teoretické, tak i praktické a jako účastník silničního provozu se choval ohleduplně a neohrožoval život svůj a životy nás ostatních. O tomto úsilí se za dobu trvání naší autoškoly přesvědčilo více jak 2000 absolventů.

Cílem Autoškoly Pražák není jen zajištění řidičského průkazu, ale příprava kvalitního a hlavně zodpovědného řidiče.

 

Těšíme se na Vás

Copyright © 2019 www.autoskolaprazak.cz. Všechna práva vyhrazena.