O autoškole

Autoškola Pražák je jedna z nejdéle fungujících autoškol na okrese Uherské Hradiště. Vznikla v roce 1992 a od roku 2009 je akreditovaným školícím střediskem.

Cílem Autoškoly Pražák není jen zajištění řidičského průkazu, ale příprava kvalitního a hlavně zodpovědného řidiče. Cílem je aby od nás každý žák odcházel, co nejlépe připraven, jak po stránce teoretické, tak i praktické a jako účastník silničního provozu se choval ohleduplně a neohrožoval život svůj a životy nás ostatních.

O tomto úsilí se za dobu trvání naší autoškoly přesvědčilo více jak 3000 absolventů.

Proč my?