T

Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení těchto vozidel:

  • traktorů a pracovních strojů samojízdných
  • k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 17 let,
  • zdravotní způsobilost,
  • odborná způsobilost,
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců,
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít
    v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,

Rozsah výcviku:

Teorie

5 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

28 hodin: výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy