BE

Jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg jízdní soupravy, které nespadají pod sk. B.


Podmínky pro udělení oprávnění:

  • žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B,
  • věk 18 let,
  • zdravotní způsobilost,
  • odborná způsobilost.

Rozsah výcviku:

Teorie
1 hodina : výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina : výuku zdravotnické přípravy
1 hodina : opakování a přezkoušení

Praxe
8 hodin : výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy