Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Za opakovanou zkoušku se úřadu platí poplatek:

  • Pravidla o provozu na pozemních komunikacích 100,- Kč
  • Ovládání a údržba vozidla 200,- Kč
  • Praktická jízda 400,- Kč