Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky.

Opakovaná zkouška může proběhnout už následující den po neúspěšné závěrečné zkoušce, možné jsou dva opravné pokusy. Opakovanou zkoušku musí žák absolvovat nejpozději do jednoho roku od první zkoušky. V opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Za opakovanou zkoušku se úřadu platí poplatek:

  • Pravidla o provozu na pozemních komunikacích 100,- Kč
  • Ovládání a údržba vozidla 200,- Kč
  • Praktická jízda 400,- Kč