Závěrečná zkouška

Termín zkoušky si dohodnete tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Poslední jízdu absolvujete zpravidla dva dny před zkouškou.
Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.
Závěrečná zkouška může probíhat ve více dnech, provádí ji s Vámi zkušební komisař a skládá se ze 3 částí:

  • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
  • ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (mimo sk. AM, B)
  • zkouška z praktické jízdy

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 700,- Kč.