A1

Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení motocyklu do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW.

Podmínky pro udělení oprávnění:

  • věk 16 let *,
  • zdravotní způsobilost,
  • odborná způsobilost,
  • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce.

* ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Rozsah výcviku individuální přípravy:

Teorie
4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe
13 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy