Vrácení ŘP

Končí Vám zákaz řízení motorových vozidel? Odborně Vám poradíme, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět.  Vysvětlíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole. Vyberte si uvedenou volbu, která se vás týká:

 • ZÁKAZ ŘÍZENÍ
 • Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. (Datum právní moci je uvedeno na rozsudku či rozhodnutí)

  Musí se absolvovat cvičné jízdy? Nemusí, postačuje samotné přezkoušení.

  Kdy se může přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

  Co je k tomu potřeba přinést? – rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti – v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení – výpis z karty řidiče z registru řidičů – žádost do autoškoly – posudek o zdravotní způsobilosti řidiče vydaný praktickým lékařem ( dokládá se v případě, že ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí o uložení sankce uplynula doba více než jeden rok).

 • 12 BODŮ
 • Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy. Zdravotní způsobilost se neprokazuje.

  Musí se absolvovat cvičné jízdy? Nemusí, postačuje samotné přezkoušení.

  Kdy se může přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !
  (V praxi tedy doporučujeme provést přezkoušení nejdříve 1 měsíc před uplynutím 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.)

  Co je k tomu potřeba přinést? – oznámení o dosažení 12 bodů – výpis z karty řidiče z registru řidičů – posudek o zdravotní způsobilosti – žádost do autoškoly

 • ZDRAVOTNÍ DŮVODY
 • Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

  Musí se absolvovat cvičné jízdy ? Nemusí, postačuje samotné přezkoušení.

  Kdy  se může přezkoušení absolvovat ? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

  Co je k tomu potřeba přinést ? – výpis z karty řidiče – žádost do autoškoly – posudek o zdravotní způsobilosti

Řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění je povinen se podrobit dopravně psychologickému vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb. § 123d.