C

Opravňuje k řízení motorových vozidel (s výjimkou traktorů)s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, počet přepravovaných osob max. 8 kromě řidiče;  smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg

Podmínky pro udělení oprávnění:

  • věk 21 let, věk 18 let jen pro stanovená vozidla a jen v určitých případech,
  • zdravotní způsobilost,
  • odborná způsobilost,
  • žadatel je držitelem skupiny B.

Rozsah výcviku individuální přípravy:

Teorie

3 hodiny : výuka předpisů o provozu vozidel
3 hodiny : výuka o ovládání a údržbě vozidla
3 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina : výuku zdravotnické přípravy
1 hodina : opakování a přezkoušení

Praxe

18 hodin : výcvik v řízení vozidla
4 hodiny: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy