A2

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení motocyklu do výkonu 35 kW nebo do poměru 0,2 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.

Podmínky pro udělení oprávnění:

  • věk 18 let *,
  • zdravotní způsobilost,
  • odborná způsobilost.
    *ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při     sportovní soutěži

Rozsah výcviku:

Teorie
4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení
Praxe
13 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy