A

Řidičský průkaz skupiny A bez omezení opravňuje k řízení motocyklu  s postranním vozíkem nebo bez něj, nebo tříkolá motorová vozidla s výkonem převyšujícím 35 kW.

Podmínky pro udělení oprávnění:

  • věk 24 let, nebo dvouletá praxe s A2,
  • zdravotní způsobilost,
  • odborná způsobilost,
  • žadatel musí být buďto držitel řidičského oprávnění skupiny A2 a následně složit doplňující zkoušku nebo splnit podmínky pro udělení skupiny A dle zák.247/2000

Rozsah výcviku individuální přípravy:

Teorie
V praxi jsou 3 možnosti:
1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2. Může se podrobit tzv. „doplňovacímu výcviku“ v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou. Skládá pouze tzv. „doplňovací zkoušku“. Jedná se vlastně o zkoušku z praktické jízdy.
2. Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A2. Absolvuje výcvik na skupinu A2. Pokud úspěšně složí závěrečnou zkoušku, čili splní podmínky pro udělení skupiny A2 může vzápětí absolvovat i „doplňovací zkoušku“ na motocyklu bez omezení.

3. Žadatel absolvuje výcvik skup. A v rozsahu zak.247/2000.