Jak se přihlásit?

Pokud jste se rozhodli pro některý z našich kurzů, potom musíte nejprve splnit zejména tyto podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. v §13 odst.1.:

 • podat písemnou žádost
 • splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu: začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením tohoto věku
 • doložit zdravotní způsobilost
 • mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, který doloží:
  • český občan zpravidla občanským průkazem
  • cizinec z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie
  • cizinec ze třetí země dlouhodobým vízem
  • diplomat nebo člen technického personálu ambasády odpovídajícím průkazem
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení

Zdravotní způsobilost

Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem). Dále musí být na razítku uveden text „praktický lékař“. Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.

Pokud máte vyplněnou žádost a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti navštivte v provozní době naši autoškolu.
Zde s Vámi domluvíme veškeré podrobnosti spojené se zahájením Vašeho kurzu.

Současně s podáním „Žádosti“ je třeba zaplatit kursovné, popřípadě zálohu ve výši poloviny ceny kurzu.