Proč my?

  • Provádíme výuku a výcvik pro získání všech skupin řidičského oprávnění
  • Vlídný přístup instruktorů k výcviku
  • Individuální a profesionální přístup ke každému žákovi
  • Výuka teorie probíhá v učebně, která je vybavena moderní audiovizuální technikou
  • Praktický výcvik provádíme na moderních vozidlech
  • Praktické jízdy se snažíme přizpůsobit časovým možnostem žáka
  • Školné je možné rozložit na splátky, bez navýšení
  • Nabízíme zákonem předepsaná školení řidičů všech skupin, včetně přezkoušení
  • Poskytujeme hodiny kondičních jízd