Školení řidičů

Školení řidičů provádíme buď v prostorách jednotlivých organizací nebo v prostorách autoškoly.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů vychází především z následujících právních předpisů:

  • zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – Školení řidičů na získání „Osvědčení profesní způsobilosti řidiče“ na základě akreditace udělené krajským úřadem.
  • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů – Školení řidičů z povolání.