12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Zdravotní způsobilost se neprokazuje.

Musí se absolvovat cvičné jízdy?
Nemusí, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy se může přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !
(V praxi tedy doporučujeme provést přezkoušení nejdříve 1 měsíc před uplynutím 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.)

Co je k tomu potřeba přinést?
– oznámení o dosažení 12 bodů

– výpis z karty řidiče z registru řidičů

– posudek o zdravotní způsobilosti

– žádost do autoškoly