Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. (Datum právní moci je uvedeno na rozsudku či rozhodnutí)

Musí se absolvovat cvičné jízdy?
Nemusí, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy se může přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Co je k tomu potřeba přinést?
– rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
– v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
– výpis z karty řidiče z registru řidičů
– žádost do autoškoly
– posudek o zdravotní způsobilosti řidiče vydaný praktickým lékařem ( dokládá se v případě, že ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí o uložení sankce uplynula doba více než jeden rok).