Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Musí se absolvovat cvičné jízdy ?
Nemusí, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy  se může přezkoušení absolvovat ?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést ?
– výpis z karty řidiče
– žádost do autoškoly
– posudek o zdravotní způsobilosti